Provisjon eller timer for eiendomsmegler?

Uansett hvilket selskap du går for, kan du normalt sett velge mellom provisjonsbasert eller timebasert betaling. Dersom du ønsker en kombinasjon er det bare å gjøre en avtale om dette. Hva som lønner seg er det uenigheter om. Noen mener at det er provisjonsbasert...