Uansett hvilket selskap du går for, kan du normalt sett velge mellom provisjonsbasert eller timebasert betaling. Dersom du ønsker en kombinasjon er det bare å gjøre en avtale om dette.

Hva som lønner seg er det uenigheter om. Noen mener at det er provisjonsbasert betaling som vil være mest lønnsomt, ettersom dette kan føre til økt motivasjon til megleren. På den andre siden er det flere som trives bedre med timebetaling fordi dette gir mer kontroll over sluttsummen.

Provisjonssatsene ligger normalt sett på mellom 1 til 4 %. Dette er noe du bør sjekke før du går for et endelig valg av megler, og for all del før du signerer en avtale. Satsene for timebetaling vil også variere, men fra omtrent 1800 kroner pluss, minus noen tusenlapper. Husk for øvrig at kostnader for markedsføring og andre utlegg vil komme i tillegg. Dette er et av punktene det er viktig at du diskuterer og avtaler med eiendomsmegleren før selve arbeidet for salg av bolig settes i gang.