Både ved kjøp og salg av bolig er det viktig å følge med på overtakelsesprotokollen. Her er det viktig å sjekke at alt stemmer, og du må for all del ikke finne på å signere uten at du har lest gjennom grundig og kontrollert at det som står er riktig. Her skal du få litt mer informasjon om overtakelsesprotokollen.

Boligens stand

Det er flere ting som skjer under kjøp og salg av bolig, og at boligen er i god stand er viktig. I tillegg er det viktig at det fremgår skriftlig i hvordan stand boligen er. I verste fall kan det oppstå strid mellom deg eller ny eier i forbindelse med overtakelse av boligen, og dermed en tvistesak. Dette kan enkelt unngås ved å være nøye på å sjekke boligens tilstand og lage en tilstandsrapport. Å ha alt skriftlig er en klar fordel, selv om muntlig i utgangspunktet er like bindende og gjeldene i norsk lov.

Hva er poenget med overtagelsesprotokollen?

I overtagelsesprotokollen skal det fremgå hvordan standen på boligen er ved overtakelse, og både kjøper og selger skal signere. Før selve signeringen skal kjøper, selger og eiendomsmegler gå gjennom hele boligen for å sjekke at alt som står nedskrevet er de faktiske forholdene. Hvis det er noe det strides om bør dette avklares mellom begge parter, for deretter å skrive under på en overtagelsesprotokoll som har de eventuelle endringene. Det er svært viktig at alle feil eller mangler i boligen kommer inn i overtakelsesprotokollen, så vent heller med signering til overtakelsesprotokollen stemmer med boligens faktiske tilstand.