Mange som skal bytte bolig stiller seg spørsmålet om de skal fortsette å leie, eller om de skal ut på boligmarkedet for å få kjøpt seg en bolig. Det du egentlig bør spørre deg selv om er hva du har råd til.

Det finnes her både et kort og et langt svar. Det korte svaret er at det selvsagt er best å eie en bolig selv, for når lånet er nedbetalt så eier du faktisk boligen og hele dens verdi. Men det lange svaret begynner med at «det kommer an på».

Hvorfor eie?

I dag er boligmarkedet vanskelig å komme seg inn på som førstegangs kjøper. Terskelen for å få kjøpt sin aller første bolig er ganske høy, særlig dersom du ikke har foreldre som kan stille som kausjonist bak deg. Egenandelen ligger gjerne på flere hundre tusen kroner, men selv om dette er i boks er det ikke sikkert at banken gir deg tilstrekkelig lån om ingen stiller som kausjonist og sikkerhet.

Når det er sagt, om du er så heldig å ha noen som kausjonist og har vært flink til å spare opp egenandelen så vil det å eie gi en god kapital i bakhånd. Boligen du eier får en verdiøkning over tid, og ved godt vedlikehold og oppussing får du gjerne en god fortjeneste ut av det. Har du råd til å kjøpe en bolig med mer enn et soverom vil du også kunne få redusert boutgiftene ved å leie ut deler av boligen. Dersom du leier ut mindre enn halvparten av boligens verdi får du dessuten en «gratis» inntekt fordi du slipper å skatte av den.

Hvorfor leie?

Ikke alle har råd til å eie egen bolig, og da er det å leie eneste mulighet. Leiemarkedet er til tider langt høyere enn nedbetaling av et boliglån, men uten tilstrekkelig egenkapital og kausjonistmuligheter kommer man dessverre ikke så langt. En annen ulempe med å leie er at man må stille med store depositum for å få boligen. Her er det noen unntak, men de fleste utleiere er skeptiske til andre alternativer. Kanskje ikke så rart når forsikringsselskaper krever en depositumskonto for utleieforsikring.

På den andre siden så gir det å leie en god frihet fordi man er ivaretatt av husleieloven og det er utleier som står ansvarlig for en rekke ting. Eieren har ansvar for alt av vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer på boligen. Disse tingene slipper du som leietaker, men unntak av innboforsikring. I tillegg er det fint å leie dersom du kun skal bo på stedet i en begrenset tidsperiode, slik som for eksempel et jobboppdrag på opptil 1 år.

Hva bør du velge?

Oppsummerende er det altså din økonomi som bestemmer hva som er best for akkurat deg. Dersom du har penger nok til å komme deg inn på boligmarkedet er dette selvsagt best og det vi vil anbefale, men det er viktig å vite at det følger med en rekke ansvarsområder.